STRÁNKY FENKY NELLY

aktualizováno:
1.12.2010

a dalších zvířecích kamarádů Anety Bolehovské z Plzně

počet přístupů:

... Představuje se Vám můj pes Nelly ...

   ::  HLAVNÍ STRÁNKA
   ::  FOTOGALERIE
   ::  NAŠI KAMARÁDI
   ::  TEST
   ::  PSÍ PRAVIDLA
   ::  PSÍ DESATERO
   ::  O PSECH
   ::  AKTUALITY
   ::  PSÍ SVÁTKY
   ::  PSÍ HOROSKOP
   ::  NAPIŠTE MI
   ::  NÁVŠTĚVNÍ KNIHA
   ::  ODKAZY
Psí desatero

1. Můj život trvá 10-15let. Každé odloučení od tebe mi působí smutek. Pamatuj: ty sis mě pořídil! Tak k tomuto si myslím netřeba cokoliv dodávat. Naprosto každý by si měl ještě před pořízením pejska promyslet, kolik času mu je schopen věnovat a jestli ho to bude „bavit“ celých 15let. Není nic smutnějšího, než opuštěný pejsek…

2. Dej mi čas, abych pochopil, co ode mne chceš. Je pravda, že u některých pejsků bychom mohli čekat do nekonečna:-) Ale trpělivost růže přináší.

3. Důvěřuj mi. Nikdy tě úmyslně nezklamu. Tady je velice důležité slovíčko „úmyslně“. Veškeré konání psa má nějaký důvod. A to, jak lidé bez mrknutí oka odsoudí psa, který někoho pokousal, aniž by se soustředili na jeho výchovu a zázemí ve „smečce“, značí o lidské hlouposti a sobeckosti. Pes není hračka, i když tak mnozí vypadají. Ani to není věc, jak vyplývá z našich zákonů (o kterých se tu raději nebudu vyjadřovat). A to si prosím všichni uvědomme!

4. Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej. Ty máš své přátele a zábavu, já mám jenom tebe! Nepřiměřené tresty, ať už fyzické nebo psychické, netřeba dlouze rozebírat. Prostě do výchovy psího miláčka nepatří a to je jasné. Bohužel ne všem.

5. Povídej si se mnou, i když tvým slovům úplně nerozumím. Stačí mi, když slyším tvůj hlas. I když neumí mluvit, někdy mám pocit, že mi až moc dobře rozumí. A přece je to náš nejlepší přítel a přátelům se svěřujeme, povídáme jim zážitky z práce, ze školy… I oni to chtějí slyšet a cítit se pro nás důležití a potřební.

6. Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych tě hravě kousnout, ale já to neudělám. Přesně tak, psi jsou v mnohém povahově lepší než lidé. A člověk, který ztluče svého psa, si zaslouží jen pohrdání…(i když bych vymyslela mnohem lepší tresty).

7. Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby nebo jsem líný, uvažuj, že mi třeba není dobře, nebo že jsem unavený. I pejsci mají své dny…..

8. Starej se o mne, jsem-li starý, i ty jednou zestárneš. Ubývá sil, ubývá úsměvů, přibývá bolestí a únavy. A my jsme tady od toho, abychom pomohli, abychom udělali všechno pro to, aby podzim života mohl náš pejsek prožít s pocitem důležitosti a s radostí.

9. Buď v mých těžkých chvílích vždycky se mnou, s tebou je pro mne všechno lepší. Jsme ti jediní, koho pejsci mají, koho bezmezně milují…I nám se „líp“ trpí v něčí náruči. Mají tak krátký život a dokážou za tu chvilku rozdat tolik lásky, tolik sama sebe, že bychom je měli nosit na rukou…

10. Až se můj čas naplní, nenech mě trpět. V případě nutnosti skonči mé trápení včas. Jen tě prosím – zůstaň v téhle chvíli se mnou. Dochází mi slova…
(převzato)


Psí modlitba

Můj pane,
říká se, že jsem nejlepší přítel člověka.
To je pravda. Dělám pro tebe všechno, co mohu a co umím.
Uctívám Tě jako Boha.
V mých očích můžeš číst důvěru a lásku.
Snažím se vracet Ti dobro, které mi poskytuješ.
Stárnu vedle Tebe a Tvých dětí, hlídám Tvůj dům, vodím nevidomé, zachraňuji lidi v troskách a lavinách, tahám sáně, pomáhám dopadnout zločince, bavím lidi v manéžích cirkusů, snáším kruté bolesti v pokusných laboratořích pro Tvé zdraví.
Milionkrát vrtím ocáskem, abych Ti poděkoval za Tvou péči,
abych Tě přivítal doma a dal Ti najevo radost.
Kdyby Tě všichni opustili, já s Tebou zůstanu až do smrti.
Prosím Tě, pane, abys ani Ty mě neopouštěl a nechal mne u sebe dožít ten můj psí život. Budu Ti za to vděčný a věrný jako nikdo na celém světě.
(převzato)

optimalizováno pro 800x600 Aneta © 2011